Kung pangarap ninyo ang tsunami, ang ganitong panaginip ay nangangahulugan ng pagkalito at unknowingness sa mga nagdurusa. Siguro sinusubukan mong makakuha ng ilang balanse sa mga sitwasyon na ikaw ay sa ngayon.

Tingnan ang kahulugan ng tsunami