kung makita mo kamoteng-kahoy halaman sa isang panaginip, pagkatapos ay tulad ng isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng iyong mga simbuyo ng damdamin at pagmamahal para sa mga halaman na mayroon ka sa nakakagising buhay. Maaari din iminumungkahi sa iyo ng panaginip na maging mas bukas sa mga nakapaligid sa iyo at hindi kaya sarado.