…Sa isang panaginip, ang isang lobster ay kumakatawan sa isang malakas at isang nakasisindak na tao na hindi mapag-aalinlangan, mahirap harapin at kung sino ang mahirap makisalamuha, o nangangailangan ng maselan na paghawak. Ang pagkain ng karne ng lobster sa isang panaginip ay kumakatawan sa mga kita mula sa isang malayong lupain. Ang pagkain ng kanyang karne ay maaari ring nangangahulugang kumita ng labag sa batas….