(Tingnan ang Aso)

…(Dog | Lust | Passion | Wantonness) Ang pakiramdam ng pagnanasa o pagnanais na makita ang sariling bayan sa isang panaginip ay nangangahulugang hiwalayan sa pagitan ng asawa at asawa o paghihiwalay sa pagitan ng mga kaibigan, o nangangahulugan ito na ang isang tao ay magiging mayaman pagkatapos na mahirap, kahit na sa pangkalahatan, ang pagnanais sa isang panaginip ay nangangahulugan ng kasamaan kung may kasamang pag -iyak o pagdadalamhati. Ang kasiya-siyang pagnanais ng isang tao na walang pagpigil sa isang panaginip ay karaniwang nagpapahiwatig ng mga kilos ng mga naninirahan sa impiyerno. (Tingnan din ang Aso | Pagkatuyo)…